طراحی و مهندسی محصول :

در این شرکت ضمن اتکا به تجربه بالا و تولید انواع قطعات آلومینیومی طی سالهای متمادی ، در بخش طراحی ابتدا با بهره گیری از نرم افزار های شبیه سازی ریخته گری و انجماد ابتدا به بهترین روش راهگاه و تغذیه گذاری در قطعات رسیده سپس با استفاده از نرم افزار های CAD قالبهای مورد نظر طراحی شده و نهایتا با استفاده از امکانات سخت افزاری ماشینکاری منجمله ماشین های CNC ، ماشین های فرز، تراش ، اسپارک و سایر ماشین های قالب سازی ، مبادرت به ساخت قالب ، مدل و سایر ابزار های تولید قطعات طبق سفارش و نقشه های مشتری می نماید.
شایان ذکر است این شرکت توانایی ارائه خدمات ساخت انواع قالب و مدل های ریخته گری را جهت ارائه به سایر واحد های همکار منجمله واحد های ریخته گری قطعات چدنی دارا می باشد .

بالا