شات بلاست و پرداخت کاری :

در این بخش از کارخانه ابتدا با استفاده از انواع اره و فرز های صنعتی بخش زوائد قطعه (راهگاه و تغذیه) جدا شده سپس در صورت لزوم با استفاده از انواع سنگ عملیات پلیسه گیری روی قطعات انجام و نهایتا با استفاده از ماشین شات بلاست نواری سطوح قطعات تولیدی توسط ساچمه های فولادی شات بلاست می گردد.

بالا